Box Score | Minnesota - Illinois Dual

Box Score | Minnesota - Illinois Dual

Weight Illinois
Wrestler
Minnesota
Wrestler
Result/
Prediction
125 #23 Travis Piotrowski (Forfeit) W FOR 0 - 0
133 #51 Dylan Duncan #6 Ethan Lizak L DEC 12 - 9
(Ethan Lizak over Dylan Duncan DEC 10 - 4)
141 #23 Mike Carr #6 Mitch McKee W DEC 5 - 2
(Mike Carr over Mitch McKee DEC 9 - 6)
149 #71 Christian Kanzler #24 Thomas Thorn L MD 11 - 0
(Thomas Thorn over Christian Kanzler DEC 10 - 3)
157 #27 Eric Barone #8 Steve Bleise L FALL 6:17
(Steve Bleise over Eric Barone DEC 7 - 5)
165 #33 Joey Gunther #37 Carson Brolsma L DEC 3 - 2
(Joey Gunther over Carson Brolsma DEC 6 - 3)
174 #80 Carver James #9 Devin Skatzka L MD 12 - 4
(Devin Skatzka over Carver James MD 12 - 4)
184 #5 Emery Parker #61 Owen Webster W DEC 10 - 4
(Emery Parker over Owen Webster MD 12 - 4)
197 #90 Andre Lee #54 Rylee Streifel W DEC 7 - 3
(Rylee Streifel over Andre Lee DEC 5 - 4)
285 #94 Deuce Rachal #2 Gable Steveson L FALL 1:43
(Gable Steveson over Deuce Rachal TF 20 - 3)
Weight
Clip
Illinois Wrestler
Minnesota Wrestler
Result
Prediction
125
#23 Travis Piotrowski
(Forfeit)
W FOR 0 - 0
(Travis Piotrowski over (Minnesota) (Minnesota) DEC 1 - 0)
133
#51 Dylan Duncan
#6 Ethan Lizak
L DEC 12 - 9
(Ethan Lizak over Dylan Duncan DEC 10 - 4)
141
#23 Mike Carr
#6 Mitch McKee
W DEC 5 - 2
(Mike Carr over Mitch McKee DEC 9 - 6)
149
#71 Christian Kanzler
#24 Thomas Thorn
L MD 11 - 0
(Thomas Thorn over Christian Kanzler DEC 10 - 3)
157
#27 Eric Barone
#8 Steve Bleise
L FALL 6:17
(Steve Bleise over Eric Barone DEC 7 - 5)
165
#33 Joey Gunther
#37 Carson Brolsma
L DEC 3 - 2
(Joey Gunther over Carson Brolsma DEC 6 - 3)
174
#80 Carver James
#9 Devin Skatzka
L MD 12 - 4
(Devin Skatzka over Carver James MD 12 - 4)
184
#5 Emery Parker
#61 Owen Webster
W DEC 10 - 4
(Emery Parker over Owen Webster MD 12 - 4)
197
#90 Andre Lee
#54 Rylee Streifel
W DEC 7 - 3
(Rylee Streifel over Andre Lee DEC 5 - 4)
285
#94 Deuce Rachal
#2 Gable Steveson
L FALL 1:43
(Gable Steveson over Deuce Rachal TF 20 - 3)